home  Szkoła Języka i Kultury Polskiej, UJ 

 Wydział Polonistyki
   Szkoła Języka i Kultury Polskiej, UJ                                  

OPIS KURSÓW

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO opisane są tutaj 

 

INNE KURSY (W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM):

11:00–13:30

ART Polish Art: Past and Present; ang., 4–26 lipca, 45 godzin

 

15:00–16:30

HIST History of Poland; ang., 4–22 lipca, 30 godzin

HISTPL Historia Polski; pol., 4–22 lipca, 30 godzin

JEWS The Jews in Poland; ang., 4–22 lipca, 30 godzin

POL Dlaczego ten język jest taki skomplikowany?; pol., 14–22 lipca, 15 godzin

LIT2 Doświadczenie historii i sztuka. Wykłady o polskiej

kulturze współczesnej; pol., 25 lipca–3 sierpnia; 15 godzin

SOC Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century; ang., 25 lipca–3 sierpnia, 15 godzin

 

17:00–18:30

CULT Polish Culture: Lessons in Polish Literature; ang.,

4–22 lipca, 30 godzin

LIT1 Literatura polska XX wieku; pol., 4–22 lipca, 30 godzin

TRANS Communism and Post-Communist Transformation in East-Central Europe; ang., 4–22 lipca, 30 godzin

SCE Kurs przygotowawczy do zdawania państwowego egzaminu

certyfikatowego; pol., w lipcu, 14 godzin

GRAM Polish Grammar; ang., 25 lipca–12 sierpnia, 30 godzin

EINF Einführung in die Polnische Landeskunde; niem., 25 lipca–3 sierpnia, 15 godzin

 

20:30

FILM Polish Film: Selected Topics; ang., 7 lipca–8 sierpnia, cykl projekcji poprzedzonych wstępami

 

 

 

KURSY (W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM)

 

ART Polish Art: Past and Present (w języku angielskim)

The development of Polish art since the 10th c. Special emphasis will be placed on the importance of Poland within Europe, including the formative effects of geopolitics on the development of Polish artistic movements, Polish church art, folk art, poster and architecture. In-depth art history lectures will be conducted both at the University and in museums. The course will be accompanied by
a program of field trips.

4–26 lipca; 45 godzin, 3 punkty kredytowe/3 punkty ECTS

NOTE: There will be an additional fee of 280 PLN for this course to cover various admission fees and other expenses. Classes will be held in the morning so the students who choose this course should remember that they can only take two hours of Polish lan­guage a day (a non-intensive course). NOTE: Limited admission, on a first come, first served basis.

 

CULT Polish Culture: Lessons in Polish Literature (w języku angielskim)

A presentation of some of the most interesting problems in the thousand-year history of Polish culture, with special emphasis on themes related to national existence. Literary masterpieces of the past and present, including poetry of the two Nobel Prize winners – Czesław Miłosz (1980) and Wisława Szymborska (1996); Polish
Romanticism; culture in a political context; the phenomenon of exiled culture; literature and totalitarianism, and other "great
questions" of Polish culture will be discussed.

4–22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty ECTS

 

EINF Einführung in die Polnische Landeskunde (w języku niemieckim)

Ein Allgemeinkurs mit Vorträgen zur polnischen Geschichte, Kunst, Literatur, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

25 lipca–3 sierpnia; 15 godzin, 1 punkt ECTS

 

FILM Polish Film: Selected Topics (filmy z napisami angielskimi; wprowadzenia/handouty po angielsku)

Several video presentations of the most outstanding Polish films: from the classics of Andrzej Wajda to the most recent releases; plus introductions or handouts. The films are analysed using
a variety of criteria that reveal individual styles of their directors.

7 lipca–8 sierpnia, bez punktów kredytowych/ECTS

 

GRAM Polish Grammar (w języku angielskim)

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

25 lipca–12 sierpnia; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty ECTS

 

HIST History of Poland: from Kingdom to Third Republic (w języku angielskim)

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned Poland, the 1920's and 1930's, World War II, the creation and functioning of the People's Republic, the collapse of the communist system.

4–22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty ECTS

 

HISTPL Historia Polski (w języku polskim)

Zarys historii Polski od dynastii Piastów, poprzez epokę Jagiellonów, królów elekcyjnych, rozbiory, II wojnę światową, powstanie
i funkcjonowanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – po upadek systemu komunistycznego.

4–22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty ECTS

 

JEWS The Jews in Poland (w języku angielskim)

This course will make students familiar with the long and glorious history of Jewish communities in Poland as well as with the period from 1939 to 1945 (the Holocaust). Post-Holocaust history of the Jews and Jewish culture in Poland will also be covered, with emphasis on Jewish-non-Jewish relations and anti-Semitism, and recent revival of the Jewish life in Poland.

4-22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty
ECTS

 

LIT1 Literatura polska XX wieku (w języku polskim)

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej. Dwudziestolecie międzywojenne: dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Poezja Miłosza i Szymborskiej (Nagrody Nobla w dziedzinie literatury). Literatura wobec Holocaustu. Kultura na obczyźnie. Współczesna poezja.

4–22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/ 2 punkty ECTS

 

LIT2 Doświadczenie historii i sztuka. Wykłady o polskiej kulturze współczesnej (w języku polskim)

Człowiek wobec historii w dziełach polskiego teatru, filmu i literatury. Zagłada, zniewolenie, wygnanie. Doświadczenie katastro­fy ­
a ję­zyk sztu­ki. Wybitne dzieła, wybitni twórcy polskiej kultury. Konkret i uniwersalizm. Ironia i etyka. Parabola, groteska i świadectwo. Teatr śmierci i teatr życia. Pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. Tożsamość a popkultura.

25 lipca–3 sierpnia; 15 godzin, 1 punkt kredytowy/1 punkt ECTS

 

POL Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (w języku polskim)

Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych słownictwa współczesnego języka polskiego.

14–22 lipca; 15 godzin, 1 punkt kredytowy/1 punkt ECTS

 

SCE Kurs przygotowawczy do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego (w języku polskim)

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych zdawaniem Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego. Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami zdawania sprawności językowych (gramatyka, pisanie, czytanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu) testowanych na egzaminie certyfikatowym. Na zakończenie słuchacze będą mogli rozwiązać próbny egzamin certyfikatowy. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, biorących udział w pracach Państwowej Komisji Certyfikatowej.

W lipcu (dokładne daty zostaną podane później); 14 godzin, bez punktów kredytowych/ECTS. Dla uczestników Szkoły kurs jest bezpłatny; studenci spoza Szkoły płacą po 400 PLN.

 

SOC Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (w języku angielskim)

Since 1989 Poland has been officially a free market democracy with a civic society. Yet while economic and political changes are relatively easy to engineer, the social ones are much harder and take much longer. This course will present contemporary Polish society, noting remnants from the past, examining evidence of deeper transformations already accomplished, and predicting negative and positive trends developing into the future.

25 lipca–3 sierpnia; 15 godzin; 1 punkt kredytowy/1 punkt ECTS

 

 

TRANS Communism and Post-Communist Transformation in East-Central Europe (w języku angielskim)

The course focuses on historical, political, economic and social dimensions of the major processes that have taken place in Poland and other European countries since the 1980s. The discussion will touch upon the communist system and its collapse, the economy in transition, and social changes in post-communist countries. The focal point of the discussion is Poland. Other countries, most notably Russia and the Czech Republic, will be used for comparative purposes.

4–22 lipca; 30 godzin, 2 punkty kredytowe/2 punkty ECTS